Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do
prawidłowego świadczenia usługi.
Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

I. Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych jest English Tutor – Szkoła Języka Angielskiego Magdalena Władysiuk, Łukasz
Władysiuk spółka cywilna, NIP 7582372386 REGON 384336372 adres: Drężewo, ul. Cicha 6,
Możesz skontaktować się z nami e-mailowo, pisząc na adres e-mail: biuro@etutor.com.pl lub telefonicznie 506
121 315, 502 761 987

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy,
  wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line itp.

  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z
  Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu
  wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
  niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów
  wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia
  sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
 4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i
  archiwizacyjnych).

  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym
  przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust.
  1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż
  do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w
  postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony
  interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
  (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat
  (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego
  okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez
Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

 1. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach,
  produktach, promocjach, darmowych treściach).

  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia
  przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie
  danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.
  Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres
  podany wyżej.
 2. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook,
  Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji
  z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

  Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy
  / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie,
  np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy
  lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”,
  „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub
  poprzez skontaktowanie się ze mną.
  Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady
  korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot
  zarządzający tymi portalami.

III. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o
których mowa w punkcie II.
W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów

firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-
księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi

chmurowe, agencji reklamowej, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, platformie
szkoleniowej, platformie do obsługi klientów.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG,
nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane
w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą być przekazane:
1) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
2) Dropbox International Unlimited Company One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin,

IV. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:
● dostępu do swoich danych osobowych,
● sprostowania danych osobowych,
● usunięcia danych osobowych,
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
● sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
● przenoszenia danych osobowych,
● cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
cofnięciem.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci
skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do
wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.
V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w
szczególności RODO.

VI. Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań
remarketingowych;
b) kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies
do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z
jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach
przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

VII. Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych
portali społecznościowych.

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest
English Tutor – Szkoła Języka Angielskiego Magdalena Władysiuk, Łukasz Władysiuk spółka cywilna, NIP
7582372386 REGON 384336372 adres: Drężewo, ul. Cicha 6 zwana/zwany dalej Administratorem oraz Facebook
Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany
dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty.
Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach,
opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.
Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych
usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i
Współadministratorem.