ENGLISH FOR KIDS

Nauka języka angielskiego dla dzieci

ENGLISH FOR KIDS to kurs nauki języka angielskiego dla dzieci przygotowany z myślą o najmłodszych! Przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów zewnętrznych Cambridge YLE. Zapraszamy dzieci już od 6 roku życia!

Wiek uczniów
od 6 roku życia

Czas trwania lekcji
60 minut

Liczba osób w grupie

6 - 8 osób (6-latki)

6 - 8 osób

2 - 5 osób

Liczba zajęć w tygodniu

2 x 45 min

2 x 60 min

2 x 60 min lub 2 x 45 min

Cena

10 x 195zł*

10 x 249zł*

Cena ustalana indywidualnie

*cena za roczny kurs obowiązująca od 16 czerwca 2022 roku

Opłata za kurs jest podzielona na dogodne raty – bez dodatkowych kosztów

Po zebraniu grupy, kurs nauki języka angielskiego dla dzieci rozpoczyna się po 20 września i zwykle trwa do końca maja

 

Promocje i zniżki

 • 5% zniżki dla dzieci kontynuujących naukę po min. 2 semestrach;
 • dodatkowy PAKIET EDUKACYJNY o wartości 400zł w cenie 250zł.
01

W RAMACH REALIZACJI KURSU GWARANTUJEMY:

 • diagnozę językową na start;

 • zajęcia w małych 6-8 osobowych grupach umożliwiające aktywny udział dziecka w każdej lekcji;

 • opiekę wykwalifikowanych, doświadczonych lektorów, egzaminatorów OKE;
 • stały i bezpośredni kontakt rodziców z lektorem;
 • zajęcia prowadzone grupach wiekowych;
 • zajęcia realizowane dwa razy w tygodniu po 60 minut w pracowni w pełni dostosowanej do potrzeb małych dzieci;
 • godziny zajęć ustalane w oparciu o plan zajęć szkolnych i pozalekcyjnych dzieci;
 • starannie opracowaną ścieżkę rozwoju językowego kursanta od poziomu pre-A1 do A2;

 • spójny i klarowny program nauczania oparty o europejską skalę opisu kształcenia językowego;

 • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego Cambridge English YLE;
 • użycie multimediów i nowoczesnych form pracy;
 • naukę w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne;

 • możliwość zakupu podręczników w niższych cenach;
 • dostęp do biblioteki szkolnej;

 • możliwość udziału w wewnątrzszkolnych konkursach językowych;
 • dostęp do dziennika elektronicznego LangLion;

 • udział w spotkaniach informacyjnych z lektorem/metodykiem;

 • semestralną, pisemną ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności dzieci;
 • certyfikat oraz upominek niespodziankę na zakończenie kursu.
02

DODATKOWO OFERUJEMY:

 • możliwość przystąpienia do próbnych egzaminów międzynarodowych (Cambridge English Pre-testing);
 • udział w wewnętrznej diagnozie językowej przed testami Cambridge YLE;
 • udział w warsztatach powtórzeniowych przed sesją Cambridge YLE;
 • dodatkowe materiały edukacyjne Cambridge English;
 • dostęp do edukacyjnych materiałów multimedialnych;
 • udział w cyklicznych warsztatach czytelniczych: Angielskie Poczytanki - spotkanie z książeczką anglojęzyczną;
 • udział w kreatywnych warsztatach Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych;
 • 7% zniżki na udział w warsztatach/półkoloniach z cyklu ZIMA MARZEŃ i LATO MARZEŃ;
 • 7% zniżki na udział w tematycznych warsztatach całodniowych.
03

ZALEŻY NAM BYŚ WIEDZIAŁ, ŻE

 • nasze kursy nie należą do najtańszych na lokalnym rynku;
 • opłata za kurs jest składową wielu czynników, które wpływają na wysoką jakość naszych usług edukacyjnych, co potwierdza wieloletnie doświadczenie oraz sukcesy językowe naszych słuchaczy;
 • dzięki tej cenie nasi Lektorzy pracują, a słuchacze uczą się w komfortowych warunkach;
 • nasi Lektorzy są dobrze wynagradzani za swoją pracę, co wpływa na ich motywację do wykonywania powierzonych im zadań edukacyjnych;
 • dzięki naszej cenie możemy się szkolić, poszerzać swój warsztat lektorski i zdobywać umiejętności, które na co dzień wykorzystujemy w swojej pracy;
 • do zajęć przygotowujemy się z najwyższą uważnością i starannością dobierając metody oraz formy nauczania do potrzeb słuchaczy;
 • nasza praca jest dla nas bardzo ważna, a sukcesy językowe naszych kursantów są dla nas źródłem motywacji do dalszego rozwoju;
 • inwestycja w naukę języka angielskiego w English Tutor przyniesie Tobie i Twojemu dziecku zadowolenie oraz oczekiwane efekty;

Testy Cambridge English Qualifications w szkole English Tutor dla najmłodszych

Nauka języka angielskiego dla dzieci

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Trzy testy przeznaczone dla najmłodszych uczniów w wieku 8–12 lat. Serię tworzą motywujące testy sprawdzające umiejętności językowe poprzez zabawę, przeznaczone specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Każdy z testów oparty jest na aktywizujących, zabawnych i kolorowych ćwiczeniach językowych.

Celem testów Cambridge English dla najmłodszych jest pokazanie uczniom, co już potrafią. Każde dziecko biorące udział w teście ma szansę zdobycia tzw. tarcz, których uzyskana liczba podana jest na certyfikacie i w bardzo przyjazny dla dziecka sposób pokazuje uzyskaną ocenę.
Dany poziom zaawansowania testu – Starters, Movers lub Flyers – jest polecany przez nauczyciela, który po zapoznaniu się z materiałami do testów oraz znając materiał realizowany w klasie z uczniami, w bardzo dokładny sposób może zarekomendować wybór danego poziomu testu.

Testy Pre A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers są pierwszym etapem przygody z Cambridge English Qualifications, które towarzyszą uczniom przez cały okres nauki. Egzamin A2 Key for Schools oraz test A2 Flyers są na tym samym poziomie, ale pierwszy z nich jest przeznaczony dla starszych słuchaczy, którzy potrafią budować dłuższe wypowiedzi pisemne. Po nich uczniowie przystępują kolejno do egzaminów Preliminary for Schools i B2 First for Schools, a następnie do C1 Advanced i C2 Proficiency.

Bezpłatna diagnoza i lekcja pokazowa

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatną diagnozę i lekcję pokazową

Organizujemy poczytanki

i wiele innych spotkań pozalekcyjnych

shape
shape

Sprawdź inne kursy

Posługiwanie się jakimkolwiek językiem obcym niewątpliwie jest przydatne.
Jeśli zaś znasz język angielski, to świat należy do Ciebie.

English
for Kids

Kurs nauki języka angielskiego przygotowany z myślą o najmłodszych.

English
for Teens
and Young Adults

Kurs nauki języka angielskiego przygotowany z myślą o nastolatkach.

English
for Adults

Zajęcia indywidualne i grupowe w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości osób dorosłych.

shape